M [+]31 6 5359 4863

Email: info@rokersbelangen.nl 

rokersbelangen-18.jpg

De indianen waren de eersten die sigaren rookten. Het is niet bekend wanneer tabak voor het eerst werd geteeld, maar dat het als eerste in Midden Amerika gebeurde is verijwel zeker. De Mayas brachten de plant in cultuur en rookten hem. Dit was al ver voordat Columbus de nieuwe wereld had ontdekt. Toen hadden de Mayas de Nicotiana Rustica al ontdekt. Een tabaksplant met ene veel hoger nicotine gehalte dan de mildere variant Nicotiana Tabacum die heden ten dage gebruikt wordt. Zij rolden tabaksbladeren op en staken dat aan voor de roes effecten van de nicotine, veelal voor religieuze rituelen.…

AMSTERDAM -
Hoewel sigaretten en andere rookwaar in Nederland steeds duurder worden, leveren ze de overheid steeds minder op.…

Hierbij zend ik u een ontwerpbesluit, houdende wijziging van het Besluit uitvoering rookvrije werkplek, horeca en andere ruimten en van het Besluit beperking verkoop en gebruik tabaksprodukten in verband met de aanpassing van deze besluiten aan het voorstel van wet tot wijziging van de Tabakswet ter verduidelijking van de rookverboden in de Tabakswet, met inbegrip van een algemeen rookverbod in de horeca (33 791).…

A large-scale study found no clear link between secondhand smoke and lung cancer, undercutting the premise of years of litigation including a Florida case that yielded a $350 million settlement.
The article in the Journal of the National Cancer Institute details a study of 76,000 women over more than a decade, which found the usual link between smoking and cancer. Lung cancer was 13 times more common in current smokers, and four times more common in former smokers, than in non-smokers.…

Wanneer je van vakantie terug komt en je wilt een slof sigaretten of sterke drank meenemen. Hoeveel mag je dan meenemen, zonder dat je last krijgt met de douane. Want dan is het mogelijk dat je waarschijnlijk een boete krijgt en de meegenomen goederen worden in beslag genomen. De regels gelden voor o.a. wijn, bier, sterke drank, sigaretten, tabak, thee, koffie en parfum.

Binnen of buiten de Europese Unie

Er is een verschil of u binnen of buiten de Europese Unie goederen meeneemt. Wanneer je meer mee neemt kan de douane uitzoeken of het voor je eigen gebruik is,…

(Reuters) – The euro zone economy ground to a halt in the second quarter of the year, drained of vigour by contraction in Germany and stagnancy in France. Zero growth reported by statistics agency Eurostat on Thursday was alarm bell for politicians and policymakers in the 18-nation economy, which is already bracing for the impact tit-for-tat sanctions against Russia over Ukraine. Germany, Europe’s largest economy contracted by 0.2 percent on the quarter, undercutting Bundesbank forecasts that it would stagnate, with foreign trade and investment notable weak spots, the German Statistics Office said on Thursday. With so much uncertainty surrounding Russia…

Anti-Smoking Efforts May Carry High Price, Studies Say
By Malcolm Gladwell
Washington Post
WASHINGTON - If the campaign to curb tobacco use is successful in reducing the number of Americans who smoke, it could place a serious strain on the nation's Social Security and Medicare programs, according to recent economic studies.

That conclusion contradicts the widely reported comments from Health and Human Services Secretary Louis Sullivan, who in kicking off his campaign for a tobacco-free America last week estimated that an end to smoking could save $52 billion every year in lower health-care costs and increased productivity.

But according to many health economists,…

Scotland’s second largest health board has defended the practice of asking smokers to quit before they access certain treatments.

Vascular surgeons at Edinburgh Royal Infirmary (ERI) said they would not take GP referrals for non-emergency patients unless they had stopped smoking.…

MOTHERS and asthmatics will want to kill me for saying this, but sometimes I miss the days when you could smoke in pubs, clubs, restaurants and pretty much anywhere else in reach of an ashtray or street gutter.…

RSS