M [+]31 6 5359 4863

Email: info@rokersbelangen.nl 

rokersbelangen-01.jpg

Attempts to cut the amount people smoke are being hit by a black market trade in millions of illegal cigarettes, council bosses have warned.

The Local Government Association (LGA) said such products posed a fire risk, hurt legitimate businesses and cost the UK about £3bn a year in unpaid duty.

In some cases these cigarettes contained human excrement, dead flies and asbestos, the LGA added.

Councils have carried out a series of raids to target the illicit trade.

Continue reading the main story

Start Quote

People buying cheap cigarettes might think they are getting a great deal - but the truth…

Gevolgen van herziening van Tabaksproductenrichtlijn

Bij de herziening van de Europese Tabaksproductenrichtlijn worden eisen opgenomen voor de elektrische sigaret. Hierbij worden ook eisen gesteld aan de navulverpakkingen. De maximale verpakkingsgrootte voor flesjes liquid is per 1 januari 2015 10 ml. Het maximum voor cartridges is dan 2 ml. Daarnaast mag de concentratie nicotine niet hoger zijn dan 20 mg/ml.

Bedrijven worden geadviseerd om hier nu al zoveel mogelijk rekening mee te houden. Voorraden van verpakkingen die het maximum overschrijden kunnen beter voor 1 januari 2015 geconsumeerd zijn.

The Center for Disease Control and Prevention (CDC) is trying to ban smoking… Everywhere. Well, at least everywhere someone might be working, so I guess that’s not as many places as you might think. (Hat tip to Obamanomics.) The CDC’s National Institute for Occupational Safety and Health (NIOSH) has suggested banning all tobacco consumption at every work place in the nation… Because, ya know, the nanny-state can never be too big, right?

The ban would apply to not only office buildings, restaurants, and retail stores, but it would also apply to any outdoor location (such as construction sites, landscaping work,…

Illegal cigarettes could be filled with human excrement, dead flies and asbestos, consumers are being warned.
The Local Government Association (LGA) says people should “think twice” before purchasing cigarettes from the black market as all three have been found in counterfeit cigarettes before.
The LGA said fake cigarettes also pose a fire risk, damage legitimate businesses and cost the UK economy about £3 billion in unpaid duty annually.
Authorities have seized thousands of illegal cigarettes in Wolverhampton, Bristol and Nottingham in an effort to stamp out the trade.
Officers from Trading Standards say they have found fake cigarettes hidden inside…

De indianen waren de eersten die sigaren rookten. Het is niet bekend wanneer tabak voor het eerst werd geteeld, maar dat het als eerste in Midden Amerika gebeurde is verijwel zeker. De Mayas brachten de plant in cultuur en rookten hem. Dit was al ver voordat Columbus de nieuwe wereld had ontdekt. Toen hadden de Mayas de Nicotiana Rustica al ontdekt. Een tabaksplant met ene veel hoger nicotine gehalte dan de mildere variant Nicotiana Tabacum die heden ten dage gebruikt wordt. Zij rolden tabaksbladeren op en staken dat aan voor de roes effecten van de nicotine, veelal voor religieuze rituelen. Maar ook voor medische doeleinden, om overtollige stemmingen te verdrijven en om het dorst- en hongergevoel te stillen. Ze wikkelden ze hun tabaksbladeren vaak in bananen of palmbladeren en leek het nog niet op de sigaar zoals we die vandaag de dag kennen.…

AMSTERDAM -
Hoewel sigaretten en andere rookwaar in Nederland steeds duurder worden, leveren ze de overheid steeds minder op.…

Hierbij zend ik u een ontwerpbesluit, houdende wijziging van het Besluit uitvoering rookvrije werkplek, horeca en andere ruimten en van het Besluit beperking verkoop en gebruik tabaksprodukten in verband met de aanpassing van deze besluiten aan het voorstel van wet tot wijziging van de Tabakswet ter verduidelijking van de rookverboden in de Tabakswet, met inbegrip van een algemeen rookverbod in de horeca (33 791).…

A large-scale study found no clear link between secondhand smoke and lung cancer, undercutting the premise of years of litigation including a Florida case that yielded a $350 million settlement.
The article in the Journal of the National Cancer Institute details a study of 76,000 women over more than a decade, which found the usual link between smoking and cancer. Lung cancer was 13 times more common in current smokers, and four times more common in former smokers, than in non-smokers.…

Wanneer je van vakantie terug komt en je wilt een slof sigaretten of sterke drank meenemen. Hoeveel mag je dan meenemen, zonder dat je last krijgt met de douane. Want dan is het mogelijk dat je waarschijnlijk een boete krijgt en de meegenomen goederen worden in beslag genomen. De regels gelden voor o.a. wijn, bier, sterke drank, sigaretten, tabak, thee, koffie en parfum.

Binnen of buiten de Europese Unie

Er is een verschil of u binnen of buiten de Europese Unie goederen meeneemt. Wanneer je meer mee neemt kan de douane uitzoeken of het voor je eigen gebruik is,…

RSS