M [+]31 6 5359 4863

Email: info@rokersbelangen.nl 

rokersbelangen-07.jpg

De geheimzinnigheid slaat toe in Nederland als je tabak rookt.

In het magazine Foodwatch , staat dat de Efteling zich schuldig maakt aan kindermarketing.…

De kiezer in zijn algemeenheid is erg machtig en heeft vergaande invloeden op ons staatsbestel. Samen sterk is het gezegde maar de kiezer bepaalt o.a. de marktwaarde, voorwaarden, samenhang, communicatie en uiteindelijk ook onze verkiezingsuitslag. Het belang van de kiezer is o.a. samen naar oplossingen en antwoorden te kijken , maar zeker is alleen bedenken en forceren niet handig en vaak loopt dat niet goed af. We komen ze allemaal weleens tegen, genieters/gebruikers die twijfelen of ze de goede kant uit zijn gegaan, of een discussie hebben over het roken op een terras, waarbij het de roker absoluut geen moeite…

Wij zijn volop in beweging en het is onze verplichting om burgers/kiezers verder te emanciperen op een transparante en begrijpelijke manier.…

 We draaien door en dat is duidelijk , een goed voorbeeld hiervan zijn de recentelijk afgesloten preventieakkoorden, waarbij over ons maar niet met ons werd gesproken.…

Tegenwoordig staat de schrale niet-roker nog in de bruine cafés die open zijn, eenzaam aan een tafeltje zijn Spa op te drinken.…

Wij signaleren al een groeiende kloof van onbegrip tussen politiek en burger. De burger wordt niet of te weinig betrokken bij belangrijke besluitvorming van de overheid.…

Deze bekende uitspraak betekent zoveel als ,ik kwam ,ik zag en overwon. Dit gezegde komt van de Romeinse heerser Julius Caesar en wordt nog steeds gebruikt.…

De missie is geslaagd, het volk en de rest van de politici kijken er schaapachtig naar, waarbij
populisme niets meer is dan een handjeklap van kansloze massa’s met roekeloze leiders.…

RSS