M [+]31 6 5359 4863

Email: info@rokersbelangen.nl 

rokersbelangen-07.jpg

Niemand houdt van arrogante personen, vaak denken ze ook het beter te weten dan anderen en ze gaan voor eigen gewin.

Wordt Blokhuis nu echt gedreven door naastenliefde voor de kiezer of worden zijn inmiddels gesloten preventieakkoorden toch als een soort van bijbel gelezen, ook al zijn er velen geroepen en weinig uitverkoren.…

De uitspraak van staatssecretaris Blokhuis dat hij geen algeheel rookverbod wil/kan afkondigen, houdt in feite een erkenning van het recht van de burgers in om zelf te mogen bepalen of zij al dan niet wensen te roken.…

Bijzonder jammer dat al meteen na de geboorte van de mens veel werd verboden en dit kan natuurlijk nooit de bedoeling zijn geweest.…

Verandering is de enige constante in ons leven en toch zitten wij vaker stil of bewegen niet of niet genoeg en is meer stilzitten nu ons lot omdat het zo eenvoudig is?…

Het begint natuurlijk om een ander geen overlast te bezorgen als je rookt en dat is een goed uitgangspunt.…

De roker ondervindt veel weerstand en heeft zo langzamerhand de status van een ongewenste gast bereikt.…

Nu is hinder van tabaksrook erg subjectief en bovendien is het een gevaarlijke ontwikkeling dat roken verboden kan worden in je woonhuis. Met artikel 151d uit de Gemeentewet bestaat de mogelijkheid specifieke gedragsaanwijzingen onder bepaalde voorwaarden toe te passen bij huurwoningen.…

Several aspects regarding the two habits smoking versus vaping will help you understand how they are similar or different.…

RSS