M [+]31 6 5359 4863

Email: info@rokersbelangen.nl 

rokersbelangen-09.jpg

In het nationaal preventie akkoord van de staatssecretaris zijn veel optimistische plannen in zijn akkoorden aanwezig en veel is al bekritiseerd door het RIVM.

Duurzaam is een breed begrip maar onze missie is ervoor zorg te dragen dat wij de aarde zo optimaal mogelijk nalaten voor onze toekomstige generatie.…

De onderste steen boven, daar begon het mee , graven is de oplossing en los zand werd er gevonden.…

Enige tijd geleden heeft een van mijn sympathisanten een brief geschreven naar de 2e Kamerleden over het onderzoek van het Trimbos-Instituut waarin de al dan niet bestaande causaliteit tussen roken en sterfte werd onderzocht, en daarnaast ook nog over het overheidsbeleid gaat waardoor rokers worden gediscrimineerd.…

Antirookmaatregelen verzuren het leven van velen en de gesloten preventieakkoorden van Blokhuis brengen geen licht in de duisternis (knop is zoek ).…

Beste Stichting Rokersbelangen
Hierbij wil ik nog een aantal toevoegingen doen.…

Beste Stichting Rokersbelangen
Hierbij wil ik nog een aantal toevoegingen doen.…

De staatssecretaris van VWS heeft mede-stemmers om zich heen verzameld om de akkoorden voor zijn preventie idee├źn te kunnen bewerkstelligen.…

 Wetenschappers zeggen dat roken sporen laten zien in het DNA en dat het makkelijker is om met DNA informatie te checken. Niet de waarheid vertellen wordt dus lastiger. …

RSS