Je hebt vast al vaker gelezen over de gevaren van veel zitten voor je levensverwachting. En hoe zit het dan met staan?

Dat hebben Canadese onderzoekers ontdekt in de Canadese Fitness Survey. Gezegd moet worden dat ze helemaal niet op zoek waren naar de (gunstige) effecten van staan op je gezondheid, maar wie de cijfers op een rijtje zet, kan niet om de positieve conclusies heen. Conclusies die de afgelopen jaren al vaker een alarmbelletje lieten rinkelen voor mensen die te lang zitten (gemiddeld meer dan negen uur per dag) en daardoor een lagere levensverwachting hebben.

In het Canadese onderzoek werden sinds 1981 16.586 mensen van 18 tot 90 jaar gevolgd. Van hen stierven er 1785 in de onderzoeksperiode. Het is misschien een zwakker onderdeel van de studie, maar een van de in die periode gemeten aspecten was het aantal uren dat de mensen per dag staand doorbrachten. De onderzochte groep mensen werd, afhankelijk van de hoeveelheid tijd die ze volgens henzelf per dag stonden, in vijf even grote groepen ingedeeld. Vervolgens werden de twee ‘uiterste’ groepen met elkaar vergeleken.

De mensen die het meest stonden bleken, in vergelijking met de mensen die het minst stonden, een 33 procent lagere kans op overlijden te hebben (om welke reden dan ook). De onderzoekers concluderen dat dit zeker geen toeval is en dat staan misschien wel bevorderlijk is voor je gezondheid.

Dat - andersom - zitten juist niet bevorderlijk is, blijkt uit vergelijkbare statistieken, maar is niet direct aangetoond (bij het onderzoek hierboven evenmin). Inmiddels is er wel een gen ontdekt, LPP1, dat een verband lijkt aan te tonen tussen zitten en je gezondheid. Meer daarover lees je in de nieuweRunner’s World (rubriek Kennis).