De Stichting Rokers Belangen (SRB) maakt zich sterk voor de rechten en belangen van de volwassen rokers. Hierbij zoeken wij de dialoog met niet-rokers en andere betrokkenen, zoals overheidsinstanties, werkgevers en vakbonden. De stichting concentreert zich met name op het realiseren van een evenwichtig rookbeleid, waarbij de belangen van zowel de rokers als de niet-rokers worden gerespecteerd. Daarnaast maken wij ons sterk voor het vrij verkrijgbaar en betaalbaar houden van tabaksproducten. Rokers en niet-rokers moeten rekening met elkaar houden. Overleg tussen beide partijen leidt tot betere oplossingen dan eenzijdige verboden.
De stichting komt onmiddellijk in actie op het moment dat de rechten van de rokers, in bedrijven en organisaties, in het openbaar vervoer, en in de horeca door de politiek worden bedreigd. Door middel van gesprekken, brieven, petities, ingezonden mededelingen, richtlijnen en elk ander middel dat past in redelijk overleg laten wij onze stem horen. Onredelijke rookbeperkingen en/of klakkeloos ingestelde rookverboden worden door ons aan de kaak gesteld.

Ook wat betreft de accijns op tabaksproducten onderhoudt de stichting nauwe contacten met de overheid en andere relevante organisaties. Daarnaast worden internationale ontwikkelingen op het gebied van roken nauwlettend gevolgd. Vaak zoeken wij de publiciteit en wordt via radio, TV en de schrijvende pers de mening van de stichting uitgedragen. Zo levert de SRB een essentiële bijdrage aan de realisatie van een evenwichtig rookbeleid.

DE STANDPUNTEN

Roken
Volwassenen zijn heel goed in staat om zelf hun rookgedrag te bepalen. Tolerantie en wederzijds begrip tussen volwassen rokers en niet-rokers moeten blijven bestaan. Rokers en niet-rokers kunnen in goed overleg een evenwichtig rookbeleid tot stand brengen door elkaar te respecteren en met elkaars wensen rekening te houden. Wij keuren een volledig rookverbod te allen tijde af en strijden voor een evenwichtig beleid waarin met rokers en niet-rokers rekening wordt gehouden. Dienstverlenende organisaties behoren te zoeken naar oplossingen die aan de wensen van alle klanten tegemoet komen. De horeca is een goed voorbeeld waarbij de roker en de vele organisaties die het gebruik van tabak een warm hart toedragen door regels van de overheid in de kou staan. Eeen rookverbod is geen alternatief voor een goede ventilatie.

Overheid
De overheid moet zich toeleggen op het voeren van een evenwichtig beleid ten aanzien van roken, waarin alle volwassen burgers een kans krijgen: ook ruim 22% van de kiezers hebben hier recht op. Het huidige tabaksontmoedigingsbeleid van de overheid moet zich uitsluitend richten op de jeugd. Het instellen van een rookbeleid in bedrijven en organisaties is niet aan de overheid, maar aan instanties zelf. 

Accijnsverhoging
De SRB is tegen accijnsverhoging op tabaksproducten. Op dit moment betaalt de roker al ruim 77% belasting op tabak. Accijnsverhoging treft alle rokers en met name de minder draagkrachtigen. Dit zijn maatregelen die niets met het tabaksontmoedigingsbeleid te maken hebben en alleen de schatkist ten goede komen. Het doel van de heffing is daarmee irreëel.

Het roken van Tabak is vanaf juli 2017 Immaterieel erfgoed

Het roken van tabak heeft inmiddels de status verkregen van immaterieel erfgoed. Het is een bijzondere gebeurtenis voor onze geschiedenis, het heden en de toekomst van tabak.
Wat is immaterieel erfgoed
Immaterieel erfgoed omvat sociale gewoonten, voorstellingen, rituelen, tradities, uitdrukkingen, bijzondere kennis en/of vaardigheden die gemeenschappen en groepen erkennen als een vorm van cultureel erfgoed.” Een wezenlijk kenmerk is dat dit erfgoed wordt overgedragen van generatie op generatie en van persoon op persoon. Het behoort tot de basis van een gemeenschap. Immaterieel erfgoed is ‘dynamisch, levend erfgoed’.
Nederland heeft in 2012 het Immaterieel Erfgoedverdrag van UNESCO geratificeerd. Het Kenniscentrum Immaterieel Erfgoed Nederland (KIEN) stelt een inventaris op van immaterieel erfgoed in het Koninkrijk der Nederlanden. De Nederlandse Unesco Commissie adviseert over het verdrag in internationale context, en over de implementatie van het verdrag in Nederland.