M [+]31 6 5359 4863

Email: info@rokersbelangen.nl 

rokersbelangen-01.jpg

23.000 doden per jaar.

Wie noteert waar en welke doodsoorzaak: skiën, stress, ouderdom, drinken, roken, ijsjes, meeroken??

Vanochtend schrok ik wakker, want onze betutteldames hadden bedacht dat roken tijdens het werk verboden moest worden, en dat in onze eigen pauze. Het diep ingrijpen in de persoonlijke levenssfeer komt hierdoor wel heel dichtbij. Een paar dagen daarvoor hadden wij al kennisgemaakt met het CAN, die roken in de eigen tuin wil verbieden. In hun ogen worden individuen beschouwd als onmondige kinderen die alleen conflicten wensen op te lossen door tussenkomst van de rechter. Wat een minachting van het individu.…

Reactie op mijn vraag van Buitenlandse zaken waarom Nederland asbakken cadeau geeft voor tijdelijke zetel VN....!…

Rechtszaken aanspannen om roken in je eigen tuin of op je balkon te verbieden getuigt van een vergaande onnozelheid. En mijn vraag is natuurlijk; voor wie doen ze dat dan; voor de burger? Geen mens zit te wachten op nog meer onnozele processen, terwijl eenvoudige oplossingen nabij zijn.…

Het is natuurlijk onverstelbaar dat mensen last hebben van rokende buren op het balkon, maar wat meer stoort is dat CAN, onze tuintaliban, zo’n zaak serieus neemt en wil zien of een rechtszaak een juridische grond kan vinden om roken in de tuin of op het balkon te verbieden. Zo’n soort van rechtszaak vond overigens al plaats in Duitsland waarbij de casus ging over een vrouw met een onderdrukt mannetje die geen sigaren mocht roken op het balkon onder haar.…

Albert Heijn

Het verstoppen van tabak draagt zeker niet bij tot het imago van de tabaksartikelen, een crimineel imago, zal zorgen voor extra populariteit, en zeker bij jongeren. Een verboden vrucht is immers vaak een aantrekkelijke vrucht. Daarnaast zal die maatregel geen effect hebben op het rookgedrag van verstokte of regelmatige rokers. Zij zullen hun rookwaar blijven aanschaffen, ook al zijn de tabaksproducten niet langer zichtbaar.…

Stoptober een initiatief van KWF, de hartstichting, Trimbos, Alliantie Rookvrij Nederland, GGD en als hekkensluiter VWS.…

RSS