M [+]31 6 5359 4863

Email: info@rokersbelangen.nl 

rokersbelangen-11.jpg

'Wie een pakje sigaretten per dag rookt, jaagt er elke twee weken een boom doorheen' zei Vrij Nederland in een recent verschenen artikel.

Duurzaam beleggen wint de laatste jaren hard aan populariteit, geen wonder dus dat bedrijven graag benadrukken hoe maatschappelijk verantwoord ze te werk gaan.…

Nederlandse mannen en vrouwen van 65 jaar oud leven gemiddeld nog 19,7 jaar. Deze levensverwachting is in 2015 ruim vijf jaar hoger dan in 1956, het jaar waarin de Algemene Ouderdomswet (AOW) inging.…

Het bijeen brengen van rokers in een gecontroleerde ruimte heeft mega voordelen voor onze samenleving.…

Toen tabak nog heel gewoon was en Dr. L. Meinsma de anti rook magiër, minder prominent aanwezig was , waren er geen beperkingen , was er gezelligheid , namen rokers deel aan de samenleving en waren reclame uitingen zichtbaar. Nederland had toentertijd het beeld van een maagdelijke uitstraling en bovendien stond het ontspanning van lichaam en geest ( Woodstock gevoel) volop in de belangstelling.…

Het CBS (Centraal Bureau voor de Statistiek) kwam vandaag (vrijdag, red.) met cijfers dat zware rokers gemiddeld dertien jaar korter leven dan mensen die nog nooit hebben gerookt. Wel stelt het bureau dat de grootgebruikers die voor hun 35ste levensjaar stoppen dezelfde levensverwachting hebben als niet-rokers. Dus aan alle rokers onder de 35: steek er nog eentje op.…

Illegaal geproduceerde sigaretten bevatten volgens recent onderzoek van gezondheidsinstituut RIVM meer schadelijke stoffen dan legaal geproduceerde sigaretten. Een ferm statement en goed om te vernemen dat het RIVM de conclusies onderstreept van de SRB.…

Volgens de Wet openbaarheid van bestuur (hierna: WOB) en de jurisprudentie over deze wet, volgt dat een overheidsorgaan in beginsel gehouden is om de stukken die zij produceert (zelfstandig) openbaar te maken. Wanneer het overheidsorgaan echter niet zelfstandig tot openbaarmaking overgaat, biedt de WOB aan een ieder de mogelijkheid om bij een overheidsorgaan te verzoeken om openbaarmaking van een bestuurlijke kwestie. Het overheidsorgaan is vervolgens gehouden tot openbaarmaking van de verzochte stukken, tenzij er een belang is dat zwaarder weegt dan het belang van openbaarheid. Dan mag het bestuursorgaan besluiten om een document of e-mail niet te geven, of deels onleesbaar te maken.…

RSS