M [+]31 6 5359 4863

Email: info@rokersbelangen.nl 

rokersbelangen-11.jpg

Desinformatie is een hoeveelheid nieuws die de media en lezers voorziet van informatie en zo kan er onduidelijkheid ontstaan of de verkregen informatie juist is of niet.

In het verleden was het uitdrukken van een sigaret nog een normale bezigheid. Tegenwoordig kan dat ook het signaal zijn voor de laatste sigaret.…

Volgens onze statistieken gaat tabakminnend Nederland ongeveer 10 jaar eerder hemelen.…

Mijn mening staat wellicht ver van de waarheid maar de meningen over dit onderwerp zijn ook zeer verdeeld .…

Het gelijkheidsbeginsel is een algemeen principe dat iedere burger (wettelijk) gelijke rechten en een gelijke behandeling in gelijke gevallen toekent.…

Niet alleen staat de Nederlandse samenleving bol van verboden, beperkingen, ontzeggingen en discriminatie, maar ook ons veel geprezen liberalen arbeidsmarkt heeft daar mee te maken.…

In het verleden was er geen verplichting zich als donor te registreren , maar sinds Pia Dijkstra van D66 met haar donorwet de 1e en 2e Kamer wist te overtuigen zijn Nederlanders mits zij nee zeggen gewoon donor en is haar optimistische stemming doorgedrongen tot het Nederlandse volk.…

De tabaksindustrie en de advocaat rollen over de straat om de vermeende sjoemelsigaret.…

Vandaag was er veel te doen over de “strafzaak” tegen de tabaksindustrie. Het OM zag niet voldoende redenen om een strafzaak te beginnen en in de media was het oordeel “by trial” al geveld.…

RSS