M [+]31 6 5359 4863

Email: info@rokersbelangen.nl 

rokersbelangen-16.jpg

Veel wetten die de EU uitvaardigt inzake innovatieve producten zoals e-sigaret zijn weinig zinvol en dienen de volksgezondheid niet, sterker nog zij beperken het gebruik van de e-sigaret De EU wetten hebben veel invloed op de verkoop van het product en zorgt ervoor dat minder mensen overstappen naar de (veel) minder schadelijke e-sigaret . Veel regels hebben alleen maar als doel de verkoop te bemoeilijken en hebben weinig tot niks te maken met onze volksgezondheid. Ik verwijs nadrukkelijk naar Engeland waar de e-sigaret een andere status heeft gekregen dan in de EU overigens is in Nederland de e-sigaret beschreven in…

Deze hoogleraar doet onderzoek naar tabakssmokkel. Met geld van de tabaksindustrie…

Er is een probleem, er iets moet gebeuren en ons doel is autonomie voor onze lifestyle genereren. Autonomie of vrij zijn betekent dat je zelfstandig beslissingen neemt over zaken die je eigen leven betreffen en dat niets je daarbij in de weg wordt gelegd.…

Het lijkt alsof gestopte rokers soms een openbaring hebben gekregen en in het licht daarvan hun nieuwe roeping zien in het bekeren van rokers. Uiteraard tot grote ergernis van al die mensen die er nu eenmaal voor gekozen hebben om lekker te kunnen roken wanneer ze dat maar willen.…

De vraag is natuurlijk ,hoe het nu en in de toekomst zal gaan, blijft het tabaksgenot beschikbaar of zijn er meer verboden te verwachten.…

De morele erosie die ontstaat in de samenleving ten gevolge van heroïne komt volgens Jellinek voort uit het aantal problematische opiaatgebruikers dat Nederland telt, het zijn er ongeveer 14.000 . 80% van deze groep gebruikt ook crack. In Nederland bestaat sinds de jaren negentig een programma om langdurig verslaafden gratis van heroïne te voorzien. Drie keer per dag spuiten of roken, in een Spartaans ingericht kamertje bij de GGD. Samen met opvang en hulp heeft het programma ervoor gezorgd dat heroïne junkies vrijwel volledig uit het straatbeeld zijn verdwenen. Heroïne op medisch voorschrift kost, afhankelijk van de setting, ongeveer 17.500…

Feit is dat de farmaceutische industrie in onze maatschappij van groot belang is. Vreemd genoeg zijn er weinig mensen of organisaties die zich realiseren wat voor invloed de farmaceutische industrie op ons leven heeft.…

De Europese Unie (EU) is het belangrijkste samenwerkingsverband in Europa.…

Vele anti tabak organisaties brengen het jaarlijks overlijden van tabaksdoden als argument naar voren om het roken te willen verbieden, of het niet meer te investeren in tabak of anderszins iets te willen ontmoedigen dat met tabak te maken heeft.…

RSS