M [+]31 6 5359 4863

Email: info@rokersbelangen.nl 

rokersbelangen-17.jpg

Dat is de titel van een boek en het is geschreven door Nicolaas Freudenberg , hoogleraar volksgezondheid in New York (Distinguished Professor of Public Health at City University of New York School of Public Health) en schrijft o.a. over de tabaksindustrie.

Er worden bijna dagelijks onderzoeken gedaan omtrent de schade die roken met het menselijk lichaam veroorzaakt. Daar is tijd, energie en geld voor nodig, maar wat vooral opvalt is dat veel onderzoek overbodig , slecht uitgevoerd, slecht gerapporteerd of niet direct relevant is.…

 Niets is zo moeilijk als het opvoeden van je kind en geen enkele ouder wil zien dat zijn of haar kind ongezond gedrag vertoont. Er zijn boeken vol geschreven door allerlei deskundigen en aanbod is er genoeg over wat wij moeten doen of laten met het opvoeden van je kind.…

 Niets is zo moeilijk als het opvoeden van je kind en geen enkele ouder wil zien dat zijn of haar kind ongezond gedrag vertoont. Er zijn boeken vol geschreven door allerlei deskundigen en aanbod is er genoeg over wat wij moeten doen of laten met het opvoeden van je kind.…

Het nieuwe Amstelveense gemeentebestuur gaat de komende periode Amstelveen omvormen tot een rookvrije gemeente.
Dat betekent dat rond haltes van het openbaar vervoer in Amstelveen niet meer gerookt mag worden, evenals in gebieden rond openbare gebouwen, schoolpleinen en sportverenigingen.…

Het is een koptekst die vele Waalse lezers laat zien dat de Waalse Minister serieus denkt om aan de-normalisering van tabak te werken en te beginnen in de supermarkten.…

Ik geef u in het kort weer wat de beslissing is van het HOF, het hele arrest is te vinden op:
ECLI:NL:GHDHA:2018:172
Instantie Gerechtshof Den Haag Datum uitspraak 13-02-2018 Datum publicatie 13-02-2018 Zaaknummer 200.205.667/01 Rechtsgebieden Civiel recht Bijzondere kenmerken Hoger beroep Inhoudsindicatie art. 6.2 lid 1 onder b Tabaks- en rookwarenbesluit; rookverbod in openbare gebouwen; uitzondering voor rookruimtes; strijd met de Kaderovereenkomst van de Wereldgezondheidsorganisatie voor de bestrijding van tabaksgebruik; horecainrichtingen.
Vindplaatsen Rechtspraak.nl NJF 2018/144
Uitspraak
Afdeling Civiel recht
Zaaknummer : 200.205.667/01
Rolnummer rechtbank : C/09/499502/HA ZA 15-1252
inzake
gevestigd te Oss, appellante, hierna te noemen: CAN, advocaat: mr. F.P. van Galen te Leiden,
GERECHTSHOF DEN HAAG
arrest van 13 februari 2018
de vereniging NEDERLANDSE NIETROKERSVERENIGING CAN (CLUB ACTIEVE NIETROKERS),
zetelend te Den Haag, geïntimeerde, hierna te noemen: de Staat, advocaat: mr. G.J.H. Houtzagers te Den Haag.
Bij exploot van 12 december 2016 heeft CAN hoger beroep ingesteld tegen het vonnis van de rechtbank Den Haag van 14 september 2016, gewezen tussen partijen. Bij memorie van grieven (met producties) heeft CAN tegen het bestreden vonnis acht grieven (grieven 1-6, 8 en 9) aangevoerd, die de Staat bij memorie van antwoord (met producties) heeft bestreden. Op 14 december 2017 hebben partijen de zaak voor het hof doen bepleiten door hun hiervoor genoemde advocaten. Ten slotte is arrest gevraagd.
Het gaat in deze zaak kort gezegd om de vraag of de Staat onrechtmatig (want in strijd met art. 8 van de WHO Framework Convention on Tobacco Control, Trb. 2004, 269, hierna: het WHOKaderverdrag) handelt door onder bepaalde voorwaarden toe te staan dat in openbare gebouwen rookruimtes aanwezig zijn waarin het rookverbod niet geldt.

Beslissing
Het hof: - vernietigt het vonnis van de rechtbank Den Haag van 14 september 2016, en opnieuw rechtdoende: - verklaart voor recht dat de uitzondering van art. 6.2 lid 1 sub b van het Tabaks- en rookwarenbesluit op het rookverbod voor rookruimtes, voor zover zij van toepassing is op horeca-inrichtingen in de zin van art. 1 Tabaks- en rookwarenwet, jegens CAN en degenen voor wier belangen zij opkomt onrechtmatig en onverbindend is wegens strijd met art. 8 lid 2 WHO-Kaderverdrag; - wijst af het meer of anders gevorderde;…

In vroeger tijden was tabak een zege en dat lazen wij ook in onze geschiedenis boekjes. Tabak was een briljante ontdekking van Columbus met een bijzondere bijdrage voor de gemeenschap.…

Artikel 5.3 van het WHO kader verdrag, publicatie 2016…

RSS