De mentaliteit van de roker is altijd op te letten waar en wanneer er gerookt wordt.

Dat wordt tegenwoordig als een beleefde vorm van het samenzijn gezien en dat vindt ook de SRB. Natuurlijk moet roken in het openbaar of in publieke ruimten altijd mogelijk zijn, daar bestaat geen twijfel over. Er zijn genoeg mensen die roken en rekening houden met het publiek, maar helaas leven wij in een maatschappij waar een groot deel van de meerderheid onverdraagzaamheid uitstraalt. Onverdraagzaamheid is een vorm van boos zijn en het niet gerespecteerd worden in de omgeving waarin wij ons bevinden en uiteraard geldt dit voor alle groepen in de samenleving. We zijn onverdraagzamer naar elkaar geworden en zijn meer geïrriteerd als je niet je zelf kunt zijn. Vaak creëren we een ideaal beeld van ons zelf terwijl het eigenlijk ontbreekt aan kennis en betrokkenheid, maar in hoeverre draagt onze lijdzame overheid daar aan bij. Wordt een splitsing in de samenleving niet gestimuleerd door meer en meer het accent te leggen op onze zogenaamde gezonde maatschappij? Volgens onze Litouwese chirurg , Vytenis Andriukaitis maakt de tabaksindustrie een product dat haar consumenten doodt en dat zou verboden moeten worden. De Litouwse Eurocommissaris verwijst naar Ierland die het gebruik van tabak vanaf 2025 wil verbieden. Ierland kopieert min of meer alle toekomstige plannen van de zogenaamde rookvrije natie Nieuw Zeeland. Het ideaal van de Litouwse chirurg is dat het hele Europese continent in 2050 rookvrij zal zijn. Dat hiermee een scheuring in de maatschappij ontstaat en de consument meer bedolven wordt door illegaliteit en criminaliteit van tabak , telt schijnbaar niet. Het is goed dat de Litouwse chirurg zijn ambities straks kan waarmaken als aankomend president van Litouwen en uiteraard als de burgers hem kiezen.