Per 1 januari 2020 wordt er in en rond de omgeving van school niet meer gerookt en dat geldt voor leerlingen en leraren.

Het uitgangspunt is het niet willen roken en of dat een dapper standpunt is valt te betwijfelen. Volgt de Hanzehogeschool nu de antirook hype en willen de bestuurders dit nu graag verheffen tot een verbodsbepaling met in de achterzak de gesloten preventieakkoorden van de staatssecretaris? We zien dat met het Nationaal Preventieakkoord er een start is gemaakt voor een rookvrij Nederland en het ministerie van VWS wil de gezondheid verbeteren van mensen en van Nederland als geheel en onder andere wordt roken in en om scholen verboden. Dat de staatssecretaris de plank volledig mis slaat is klip en klaar, illegaliteit van tabak komt al snel om de hoek kijken ,de preventieakkoorden hebben veel kritiek te verduren en tabak kopen door jongeren onder 18 jaar faalt. De overheidscampagne , NIXS18 lijkt maar de helft te bereiken van de jeugdigen die tabak kopen en helaas zou dan mijn antwoord zijn want niemand wil dat jeugd onder de 18 jaar tabak koopt en gebruikt. Verbieden is de meest slechte maatregel van de overheid die je je maar kunt bedenken en vele wetenschappers en deskundigen zijn deze mening ook toegedaan. Witte rook aan de rooktafels zijn na de ondemocratische preventieakkoorden van de staatssecretaris lastig voor ons te aanschouwen en is alleen zichtbaar in Italiƫ als er een beslissing is gevallen voor de keuze van een Paus. Wellicht dat Witte Rook naar onze kant waait bij de aanstaande provinciale verkiezingen.