Het planbureau voor de leefomgeving vindt dat sigaretten geen toevoeging genereren voor de CO2 uitstoot.

Lucas Reijnders, gepensioneerd hoogleraar Milieukunde aan de Universiteit van Amsterdam, zei dat tabak de meeste invloed heeft op het milieu en als je veel waarde hecht aan zijn motivatie, dan is het verbieden van de sigaret de oplossing voor nu en in de toekomst . De uitstoot van schadelijke stoffen zal zienderogen afnemen en uiteindelijk tot 0 gereduceerd worden . Nu is in een groot gedeelte van Nederland de luchtkwaliteit al onder de maat en in verschillende gemeenten worden zelfs de Europese normen overschreden. Op dit moment zijn er onvoldoende maatregelen om de lucht gezonder te maken waarbij elk jaar vele mensen vroegtijdig overlijden aan ongezonde lucht. Maar is sigarettenrook schadelijk, nee dus, sigarettenrook heeft weinig te maken met fijn stof, schadelijkheid en of CO2 uitstoot. In al onze maatregelen om de sigaret als verwezenlijking van het kwaad te zien zijn innovaties al gerealiseerd om de kwaliteit van de e-sigaret te verbeteren. Er wordt hard aan verbeteringen gewerkt en zelfs het Trimbos instituut wist al in 2004 te vertellen dat er met het langer leven retoriek er weinig onheilspellend voor onze gezondheid en uitstoot te signaleren was, zie ook de publicatie van het Trimbos ; https://www.trimbos.nl/docs/92583a79-75d2-4cb3-91ad-0c914b837f46.pdf