Een gidsland zou moeten voelen , denken, emoties ervaren ,het land besturen, voorop moeten lopen met transparantie , gedeelde informatie met de inwoners moeten hebben en dat zou het bestuur van Nederland moeten zijn.

Het bananenschil syndroom kennen wij niet, maar wat wij nu zien en ervaren is dat er door lokale verboden en eenzijdige onderzoeken , een splitsing van onze samenleving onze toekomst verwachting is. Onderzoekster S.Tauber, van het RUG heeft in haar onderzoeken gezegd dat “goed bedoelde “ gezondheidscampagnes van de overheid een averechts effect hebben. Een van middelen die de overheid hanteert is de prijs voor de tabaksgebruiker te verhogen en dat is makkelijk , maar aan de andere kant, als je gidsland wilt zijn, waarom dan niet het goede voorbeeld geven? Het is duidelijk dat de overheid een nare samenleving creëert , want groepen mensen staan tegen over elkaar in plaats van naast elkaar. Er zijn gezondheidscampagnes , zoals die van de Christen Unie ( Staatssecretaris VWS) https://www.christenunie.nl/standpunt/gezondheid en brengen met hun standpunten weinig van waarde in het leven. Gefilterde informatie over gezondheid van een gidsland zou niet onze boodschap moeten zijn, net zoals ondemocratische tafelbijeenkomsten. Overigens baseert De ChristenUnie haar politieke principes op de Bijbel.