De demonisering die nu achter tabak schuilgaat is gevaarlijk, zeer gevaarlijk.

Hele bevolkingsgroepen worden ondemocratisch behandeld en worden niet uitgenodigd of gevraagd om commentaar te geven op de ontstane snode plannen die er al zijn, denk hierbij vooral aan de gesloten preventieakkoorden van de staatssecretaris van VWS. We leven in een politiek-correcte goegemeente ,klappen, applaudisseren en knikken indien dat nodig is en we gaan weer verder met de invulling van ons dagelijks leven. Ook is de periode van een touwtje aan of buiten de deur allang voorbij, alhoewel ik de terugkomst ervan zou waarderen, net zoals onze Jan Terlouw. Nu heeft de Europeaan, lees Nederlander zich al laten bewerken tot een autonoom individu en de gevolgen zijn zichtbaar. Op terrassen is er al vaak onenigheid te bespeuren tussen rokers en niet rokers en een verbod van rookruimten, ook al is die in de toekomst ,wordt gewerkt. We zien dat bevlogen woorden zoals een autonoom individu ook consequenties heeft voor de illegaliteit van tabak en het resultaat voor de genieter wordt bij het gebruik ervan pas zichtbaar op termijn. Helaas , moet ik zeggen.