Op vragen van Rebel (pvdA) over neppeuken antwoordt Van Rijn:

Heeft u voldoende zicht op de negatieve gezondheidseffecten van nepsigaretten?
Hoe verhouden die zich tot legale sigaretten?
Klopt het dat nepsigaretten nóg slechter zijn voor de gezondheid van rokers, omdat ze niet voldoen aan kwaliteits- en veiligheidseisen?

Van Rijn;
Alle tabaksproducten zijn schadelijk voor de gezondheid. Er is op dit moment onvoldoende bewijs om aan te nemen dat illegale sigaretten schadelijker zijn dan legale producten. Het probleem van illegale sigaretten is dat zij de toegankelijkheid van (vaak goedkopere) tabaksproducten vergroten. Daarnaast krijgt de overheid geen informatie over de samenstelling van illegale tabaksproducten, waardoor niet beoordeeld kan worden of ze voldoen aan de kwaliteits- en beveiligingseisen.

Eigenlijk een idioot antwoord: we weten niet wat er in zit en controleren dus ook niet, maar...geen reden om aan te nemen dat het schadelijker is. Wat denkt ie nou: dat de boefjes zich houden aan kwaliteitseisen? Kameelhaar en geitenkeutels zijn goedkoper dan echte tabak.