Rokers zijn weer de pineut als de Tweede Kamer haar zin krijgt. Met het aan banden leggen van de verkoop van tabaksproducten wordt niets bereikt. Tijdens een Algemeen Overleg over tabaksbeleid met Staatssecretaris Van Rijn van Volksgezondheid riepen enkele Kamerleden op tot het aan banden leggen van de verkoop van tabaksproducten.

Om tabaksgebruik onder jongeren terug te dringen willen moet tabak in de winkels uit het zicht worden gehaald.

Volgens de Stichting Rokersbelangen gaat het daarbij om symboolwetgeving die geen enkele effect heeft op het rookgedrag van jongeren. Voorzitter Ton Wurtz: “Het is weer zover: de roker moet worden aangepakt. De maatregelen die enkele Kamerleden voorstellen gaan echter helemaal niets doen voor de volksgezondheid. Er is eenvoudigweg geen link tussen het te koop zijn van tabaksproducten en het gebruik ervan. Er wordt toch ook niet méér met auto’s gereden omdat er nu eenmaal veel tankstations zijn?”

Het Trimbos-instituut (de opvolger van antirooklobby-organisatie Stivoro) deed op verzoek van de Staatssecretaris onderzoek naar de effectiviteit van het terugbrengen van het aantal verkooppunten. Trimbos concludeerde eind 2014 dat er ‘op dit moment relatief beperkt bewijs is dat een vermindering van het aantal tabaksverkooppunten leidt tot een lagere prevalentie of incidentie van roken, en dat dit bewijs eerder indicatief is dan sluitend.’ Ton Wurtz: “Ook uit onderzoek van het Trimbos blijkt er geen verband is voor een effect van een uitstalverbod en rookprevalentie .

Volgens de Stichting Rokersbelangen stimuleren de maatregelen de illegale handel in tabaksproducten: “Als de roker niet meer in de winkel terecht kan voor zijn rokertje zal hij eerder geneigd zijn om dan maar zo’n goedkoop pakje smokkel of nepsigaretten te kopen; die krijg je tegenwoordig overal. Bij namaak is er bovendien geen instantie die de kwaliteit controleert, dus de gezondheidsschade is mogelijk nog groter. Nee, de overheid zou zich moeten realiseren dat tabaksproducten, ook al zijn ze schadelijk, legale producten zijn die je dus ook gewoon zou moeten kunnen kopen zonder je een halve crimineel te voelen”.