Roken in de Auto verbieden, zegt kinderarts Been in het AD van hedenmorgen.

Met het uit de grond stampen van een ongekende bureaucratie is de anti rook arts Been bezig om de vermeende negatieve gevolgen van goeddeels niet bestaande problemen tegen te gaan. En natuurlijk gaat het hier niet over roken, maar over de inperking van onze vrijheid. Vrijheid om keuzes te maken, goed of slecht. Men wil enerzijds dat mensen zich verantwoordelijk gaan gedragen en de burgers afrekenen op verantwoordelijkheid, maar tegelijkertijd wordt elk klein detail wat je wel en niet mag van diezelfde burger vastgelegd.

Het verbieden van roken in een auto is wel een erg draconische maatregel en een heel diep ingrijpen in de persoonlijke levenssfeer van de automobilist. Automobilisten weten over het algemeen hoe ze moeten handelen, en daar hoeft de overheid niet nog meer verboden voor in het leven te roepen,want we weten allemaal dat politieke correctheid veel schade brengt aan onze vrijheid en leefbaarheid. Overigens letten de meeste rokers op hun omgeving. Een beetje respect en wederzijds begrip doet wonderen.

De anti rook arts Been , lees de redder van onze planeet, heeft geen enkele moraliteit jegens de automobilist, en het is alsof wij, gewone mensen, zo ongemanierd en onbeschoft zijn, dat we alleen nog in bedwang kunnen worden gehouden met regels, wetten en toezicht . Wat een stuitend narcisme en morele zelfoverschatting van de anti rook arts Been.