Laren, 11 juni 2016

Geachte mevrouw C. Dik Faber,

Ik heb begrepen dat U vervolg vragen gaat stellen n.a.v. het onderzoek van de rechtssocioloog de heer Bantema over rookruimtes in de kleine Horeca. Dit onderzoek werd u aangereikt door Tabaknee.

Tabaknee

Het verzenden van het onderzoek door Tabaknee zou al aanleiding moeten zijn om hier eens kritisch naar te kijken, temeer ook dat de heer Bantema maar een 20 tal cafe’s heeft ondervraagd en nimmer bij de ex bestuurders van Stichting Red de Kleine Horeca te rade is gegaan over de werkelijke toedracht van uitzonderingen en of rookruimtes in de Horeca. Bij De Stichting Red de Kleine Horeca waren toentertijd ruim 1200 cafe eigenaars aangesloten, toch iets meer dan de 20 tal bevraagden van deze snelle onderzoeker.

Bijzonder hoogleraar

Ook hoe het fenomeen bijzonder hoogleraar werkt (bv.; Mark Willemse, betaald door KWF )is blijkbaar niet bekend bij U. Deze wordt niet betaald door de Universiteit maar door organisaties die hun eigen ideeën promoten. Een bijzonder hoogleraar vermarkt de standpunten van zijn of haar geldschieter. U zou als Kamerlid beter geïnformeerd moeten zijn over de boodschap die door deze lieden of organisaties worden aangereikt en onderzoeken en niet als onafhankelijk onderzoek kwalificeren en presenteren.

Casino en Horeca

Voor de ongelijke behandeling van het Casino versus Horeca blijft uw standpunt onduidelijk als volksvertegenwoordiger, bovendien komt u op eerder genoemde vragen niet terug. Het begint er op te lijken dat U ongelijkheid predikt en dat U zich bovendien als spreekbuis voor Tabaknee laat gebruiken. Uw schrijft dat er veel te winnen is voor een christelijke samenleving en dat christenen zich inzetten voor een eerlijke en duurzame samenleving . Maar uw handelswijze lijkt niet te corresponderen met uw inzet als christelijke volksvertegenwoordiger. De argumenten voor een rookvrije horeca worden U slechts door 1 organisatie ingefluisterd en dit is een eenzijdige en vooringenomen voorlichting die een Kamerlid onwaardig is. De schijn van belangenverstrengeling is hiermee aanwezig.

Gaarne vernemend,

Ton Wurtz.