Er wordt vanuit de overheid van alles aan gedaan om de jeugd van de drank en sigaretten af te houden, maar leeftijdsgrenzen, dure tabak en allerlei campagnes lijken weinig indruk te maken: er wordt stevig doorgedronken en -gerookt.

Van alle 17-jarige HBO-studenten heeft de aflopen maand 80 procent alcohol gedronken. Terwijl het aanschaffen van drank voor deze groep verboden is. Opvallend is dat op het MBO minder wordt gedronken. Daar heeft 61 procent de afgelopen maand alcohol genuttigd, zo berekende het Trimbos-instituut.

De MBO'ers van 17 jaar hebben de afgelopen maand wel vaker gerookt dan hun leeftijdgenoten op het voortgezet onderwijs en HBO. Ook het dagelijks roken onder 17-jarige MBO-ers is met 20 procent ruim twee keer hoger dan op het HBO en voortgezet onderwijs.

TIEN GLAZEN

Overigens is er in het weekend nauwelijks verschil tussen de groepen wat betreft het alcoholgebruik. Ruim een kwart van de drinkende 17-jarigen drinkt meer dan tien glazen alcohol in het weekend. Dit nieuwe onderzoek geeft voor het eerst een goed beeld van het middelengebruik onder 16-18 jarigen in het vervolgonderwijs.

MISLUKT

Het Trimbos geeft toe dat veel pogingen om de jeugd te heropvoeden, zijn mislukt:
Ondanks alle aandacht de afgelopen jaren voor de negatieve effecten van alcoholgebruik voor met name jonge mensen, is de drinkcultuur onder Nederlandse jongeren er nog altijd een van stevig drinken. Overmatig alcoholgebruik én het voorkomen dat jongeren beginnen met roken blijft daarom een aandachtspunt. De resultaten laten zien dat de leeftijdsgroep van 16-18 jaar een belangrijke doelgroep is voor preventie, niet alleen wat betreft drugsgebruik, maar ook voor alcohol en tabak. Vooral het roken onder met name MBO-ers en het bingedrinken onder alle groepen blijft zorgwekkend hoog.