Dure Sigaretten , is de oplossing volgens de Hartstichting, maar bij de smokkel organisatie(s) rukken ze alvast de champagne open,

Zoals algemeen bekend brengen dure sigaretten alleen meer criminaliteit met zich mee en doet de Hartstichting mee aan de goedkope propaganda door prijsverhogingen als het ultieme middel te communiceren om het roken onder jongeren lastiger te maken . Niet alleen wordt hiermede geweld aan de werkelijkheid gedaan doch ook de consument wordt op het verkeerde been gezet, namelijk dat Nederland een tabaks-eiland zou zijn en er geen rekening  behoeft te worden gehouden met de omliggende landen waar de prijzen van tabak  beduidend  lager liggen. Zie ook de recentelijk gepubliceerde berichten over toenemende grensverkeer van tabak. Overigens is de smokkel en criminaliteit  van tabak in de EU alleen maar verder toegenomen ,zie ook http://www.voxeurop.eu/nl/content/article/174361-de-strijd-tegen-sigarettensmokkel.Roofovervallen nemen toe, winkelinbraken stijgen, smokkel kent geen grenzen meer en bovendien is de kwaliteit van de sigaret oncontroleerbaar en bovendien gaat de jeugd  niet minder roken .  http://www.at5.nl/artikelen/125439/hoogopgeleide-jeugd-rookt-weer-meer

Accijns inkomsten van de overheid zijn letterlijk aan het verdampen  en je zou bijna denken dat het verstand van de overheid in de voorhuid resideert  . Ook gaan banen  verloren in Nederland, (PM  Nederland)  mede dankzij de kromme gedachte van de Hartstichting om de prijzen  nog meer te verhogen met als gevolg meer smokkel.  Iedereen met een diploma basisschool op zak die zich de moeite had genomen om zich een beetje te verdiepen in deze materie had kunnen weten dat verhogen van de tabaksprijzen onherroepelijk meer smokkel en een oncontroleerbare kwaliteit van de tabak met zich meebrengt.

Helaas is de ene waarheid populairder dan de andere,

Ton Wurtz,

Stichting Rokersbelangen