In het nieuwe jaar lijkt het of meer verboden een andere plaats hebben ingenomen in ons samenleving en komt het regime van een eng Aziatisch land al snel dichterbij.

Het ziet er naar uit dat verboden aan bevolkingsgroepen een aantasting is van onze vrijheid en dat past zeker niet bij ons. Het nieuwe jaar is goed gestart met een juiste economische groei en begint het er op te lijken alsof wij niet-welgevallige producten kunnen verbannen ondanks alle wereldse gevaren die op de loer liggen. De banenmarkt anticipeert op deze groei en wij proeven dat het zuur plaats gaat maken voor het verdiende zoet. Vooruitlopend op dit succes zijn reclames met gedragsbeïnvloeding op tv te zien. De tv overspoelt vandaag de dag de kijker en er wordt gewag gemaakt voor een verdere beperking van ons dagelijks leven. Aanwezig is nog de angst voor het verlies van banen en vaak accepteren wij onredelijke eisen om een betrekking te krijgen en te behouden. Natuurlijk speelt de benarde positie van deze banencarrousel een belangrijke rol voor de invulling van het leven. Passief zijn in deze carrousel is niet het antwoord en voor onze welverdiende, gekoesterde vrijheid mag je je stem laten horen en voor eens en voor altijd het intolerante gedrag stoppen, want uw medewerking is onontbeerlijk. Tot slot, laten wij er met z’n allen er een goed jaar van maken.