In Juni 2016, was er een interview van “The Post online” waarbij de bestuursvoorzitter Corien Wortman-Kool zei dat ABP belegging(en) in de tabaksindustrie nodig was “om pensioen op peil te houden “ .

Het is bekend dat ABP een grote speler op de markt is en eind 2015 hadden ze ruim 345 miljard in de boeken staan. ABP telt ongeveer 3 miljoen deelnemers en daarvan zijn 850.000 duizend pensioengerechtigden. Recentelijk is besloten niet meer in tabak en wapenindustrie te willen beleggen als gevolg van gesprekken met deelnemers, werkgevers en belangenorganisaties. Deze beleggingen, hebben ongeveer een waarde van 3.3 miljard euro. 

De bijzondere beleggingsvraag, ondanks de mooie behaalde rendementen is natuurlijk of beleggingen emoties vertegenwoordigen of dat ABP de economische groeispurt volgt en dientengevolge willekeur in haar beleggingen toepast. Investeringen in fossiele brandstoffen, beleggingen in Chinese megastallen alsmede 25% van de Nederlandse populatie gebruikt tabak en zien wij nut en noodzaak in van defensie. Defensie is meer dan nodig in onze samenleving, maar in de wapenindustrie wordt niet meer belegt. Als binnen 1 jaar tabak en wapenindustrie door het ABP uit de fondsen worden gehaald is er niet goed over nagedacht en worden wij helaas door emoties geleid en lijken pensioenuitkeringen van ondergeschikt belang te zijn. Betalen uitkeringsgerechtigden op termijn een pensioenprijs voor de ”beleggingswijzigingen “ van het ABP?