De Nederlandse samenleving als geheel zal blijven groeien en de diversiteit van onze samenstelling ook.

Zoals het eruit neemt de vergrijzen van de bevolking toe waarbij tegelijkertijd organisaties het bevorderen van onze gezondheid en welbevinden de media overspoelen met genereuze aanbiedingen. Gezondheid is een groot goed en zeker belangrijk maar zijn verboden niet te prominent in ons leven aanwezig of hebben wij al last van dementie nu er zoveel aan en voor ons wordt gedacht. Is ons denkproces al gestopt en hebben wij niks geleerd van de geschiedenis over de drooglegging en de nadelige gevolgen ervan? Op dit moment ervaren wij dat smokkel en illegaliteit een grotere rol gaat vervullen in ons bestaan en dat meer producten hun weg vinden in ons digitale systeem. Legaal of illegaal is niet meer van belang voor de consument maar de uiteindelijke verkoopprijs wel. Het gevolg is dat winkels langzaam uit ons straatbeeld verdwijnen en de consument gaat een andere kwaliteit van genot kopen met alle nadelige gevolgen voor de zorg op termijn. Duidelijk is dat de Overheid in ieder geval de inkomsten van deze aankopen gaat missen. Veel erger is het verlies van banen die getroffen worden door illegale praktijken zoals smokkel , illegaliteit en internet waarbij de kwaliteit van het aangebodene van ondergeschikt belang voor de consument lijkt te zijn.