Rokers zijn al veroordeeld door een onophoudelijke negatieve berichtgeving in de pers .

De publiciteitsveroordeling heeft plaatsgevonden en de term “misdaadconsument” ligt voor de hand en het aanzien van de tabaksgebruiker wordt in onze samenleving niet beter. Het is frappant om te zien dat vele zorg instituten , zorgdienstverleners en aangeslotenen van de Alliantie Rookvrij Nederland zich juridisch wapenen en tegen een legale industrie. Nederland worstelt en de consument is degene die achter blijft met weinig antwoorden en veel onduidelijkheden over het gevoerde en nog te voeren beleid. Documenten werden/worden aangepast (WODC , Trimbos) , recentelijk de ZijlstraGates, rookruimten die niet meer geplaatst mogen worden in de Horeca (gelukkig tekent KHN cassatie aan tegen het vonnis), discriminatie van een werkgever die het roken niet vindt passen in zijn bedrijfscultuur, de WHO die geen rokers aanneemt en de Nederlandse Overheid doet er het zwijgen toe maar geeft jaarlijks wel een financiële bijdrage . De Ombudsman van Amsterdam die in zijn mail zegt dat persoonlijke voorkeuren niet meespelen (affaire pont), maar waarom je dat moet mailen is mij niet duidelijk. De Commissie Rechten van de Mens die zegt dat ik de enige ben met klachten over tabaksgebruik en mijn voorgelegde zaak niet wil behandelen. Het pad van ongelijkheid is er zeker niet minder om geworden. Suggesties?