Mijn mening staat wellicht ver van de waarheid maar de meningen over dit onderwerp zijn ook zeer verdeeld .

 Er zijn ook mensen die juist pleiten voor geen- verbod omdat het verbieden van tabak het juist 'aantrekkelijk' kan maken om het te gebruiken en dat is ook zo. Ook ervaren wij, dat het kabinet de afgelopen jaren, mede ingegeven door Brussel, meerdere maatregelen genomen heeft om tabak minder aantrekkelijk te maken en naar mijn mening kent deze rigide opstelling alleen maar verliezers, namelijk; overheid, bedrijven en "last but not least "de consument .
Opgelegde regels lijken te werken maar de realiteit is anders, in plaats van minder zullen er meer tabak gebruikers komen. Ook lijkt het een trend te worden dat anti-rookactivisten hun wil over de ruggen van jeugdigen trachten door te drijven. Natuurlijk willen we graag minder en het liefst helemaal geen jeugdigen meer die roken, maar dat bereik je zeker niet door op speeltuinen/schoolpleinen van scholen een rookverbod af te kondigen want buiten het schoolplein is er op de openbare weg plaats genoeg.
Tenslotte wil ik nog medelen dat iets verbieden mogelijk stiekem gedrag aanmoedigt en dat een algemeen verbod leidt tot meer ongeregeldheden in onze samenleving.