In Nederland roken meer mensen met een lage opleiding dan mensen met een hoge opleiding, is de boodschap van Alliantie Rookvrij Nederland, CBS, Trimbos en het RIVM. De SRB is anders , denkt anders en is veel genuanceerder in haar opvattingen over tabaksgebruikers

. Nu lezen wij in de berichtgeving dat laaggeletterdheid de samenleving ruim 1 miljard euro per jaar kosten . Volgens de Algemene Rekenkamer zijn er 2,5 miljoen laaggeletterden in Nederland en kosten de samenleving veel geld zoals:
Minder belastinginkomsten
Meer bijstand uitkeringen
Meer armoede bestrijding
Meer sociale voorzieningen
Subsidies voedselbanken
Tegemoetkoming voor kinderen en noodzakelijke aanschaf
Meer kosten gezondheidszorg
https://www.cbs.nl/nl-nl/nieuws/2017/22/vooral-hoogopgeleiden-roken-minder
https://www.binnenlandsbestuur.nl/Uploads/2018/4/stichting-lezen-en-schrijven.pdf

Stichting Rokersbelangen
In Nederland rookt ongeveer 25% van de bevolking , wordt er minder tabak verkocht door o.a. de torenhoge consumenten prijzen maar er zijn ook andere redenen zoals de ontstane commotie omtrent roken en de slogan "zien roken doet roken" . Worden consumenten nu ontmoedigd door al deze negatieve maatregelen? Natuurlijk niet, maar consumenten vinden een andere weg ,een digitale snelweg of zoeken naar andere , goedkopere aanbiedingen met een voor ons onbekende inhoud. Uiteraard is hier het topje van de ijsberg zichtbaar en is er een zorgelijke ontwikkeling voor de reguliere handel en de tabakswinkelier. Gaat Nederland nu niet te veel te ver in het ontmoedigen , verbieden en om inferieure berichtgeving toe te staan in de media voor tabak. Het lijkt op " de kop in het zand " methodiek van de overheid en hopen dat de uitkomst gedragen of niet gelezen wordt door de bevolking. Wij zijn immers niet hoog opgeleid en lezen niet of niet veel. Maar moeten wij als gebruiker niet kritisch zijn of blijven en vragen of transparantie en het vertellen van de waarheid van deze Instituten zonder meer oprecht zijn of worden laaggeletterden maar iets voorgehouden opdat wij gebrekkig blijven en de media niet lezen van deze bezorgde Instituten?