In bijgaand artikel heeft men een kosten/baten plaatje gemaakt. Volgens mij valt er genoeg op af te dingen. https://www.nrc.nl/nieuws/2017/02/12/wat-roken-de-samenleving-kost-6630088-a1545710Belangrijkste vraag wordt echter nooit behandeld, laat staan beantwoord.
Er vanuit gaande dat alle opmerkingen over schadelijke gevolgen voor de gezondheid kloppen en dat men jaren eerder het loodje legt,
hoe komt het dan dat volgens repeterende berichten de generatie 60 plussers “ouder wordt en gezonder is dan ooit te voren”?
Dat kan toch onmogelijk waar zijn, wanneer roken dermate schadelijk is als beweerd wordt, voor rokers en mee-rokers.
Immers die hele generatie is opgegroeid in een maatschappij waarin door iedereen overal gekwalmd werd. Het gros van die generatie had dan toch al lang onder de zoden moeten liggen?

Ja, luidt dan het antwoord, dat heeft te maken met de verbeterde medische zorg. Mij lijkt dat de verbeterde medische zorg weliswaar debet is aan het ouder worden,
maar niet aan “het gezonder dan ooit te voren”. Immers wanneer we boven ons zestigste levensjaar alleen maar aan de gang gehouden kunnen worden met medische zorg, kun je toch moeilijk spreken van “gezond oud worden”. Gezond betekent naar mijn smaak, wanneer je behalve wat slijtage en een paar akkefietjes ‘frisch und föhlich’ je leven kunt lijden. Zonder frequent bezoek aan de arts.
Nogmaals, wanneer dat alleen maar kan met rochelende longen, verstopte aderen (etalage benen), aangeslagen hartfunctie, dan noem ik dat niet “gezonder dan ooit te voren”. En dat zijn we toch echt: gezonder dan ooit te voren!

Dat is 1.)

2.) Er zullen zeker rokers zijn die een paar jaar langer geleefd zouden hebben, wanneer ze niet vanaf hun vijftiende ieder dag minstens een pakje sigaretten door hun longen hadden gejaagd. Daartegenover staat de overgrote meerderheid rokers die met mate heeft genoten en nog tot op hoge leeftijd rondloopt.
Zo zijn er ook types die vervroegd het loodje leggen vanwege een overmatig alcohol verbruik. ‘Nee’, zal men dan zeggen, ‘maar daar lijdt een ander geen schadelijke gevolgen van’.
Lijkt me sterk, dat wanneer de rokers-generatie ouder wordt en gezonder is dan ooit te voren, dat dit dan niet ook geldt voor hun omgeving,
voor degenen die nooit een sigaret hebben aangeraakt, maar wel in dezelfde kwalmende maatschappij zijn opgegroeid.

3.) In de hele spastische hetze tegen het roken wordt overigens met geen woord over sigaren gerept. Komt blijkbaar niet in de kraam van pas.
En die ‘kraam’ is de afgunst van de zuiverheidszeloten die niet kunnen hebben dat mensen van het leven genieten. Zoals je dat ook ziet bij IS en de Taliban.

Behalve tabak zouden de sigarettenproducenten stofjes in de tabak verwerken die zeer verslavend zijn. Welke stofjes zitten er dan in de sigaren?
Eigenlijk zouden de sigarenrokers met de argumenten van de tegenstanders van de sigaret naar de rechter moeten stappen om hem te vragen welke van die argumenten ook op de sigaar van toepassing zijn. En of, wanneer dit niet of nauwelijks het geval blijkt te zijn, hem te vragen de sigarenroker te vrijwaren
van alle desbetreffende ge- en verboden en van de verplichting om alle sigarenartikelen met de meest verschrikkelijke teksten vol te plakken......?
Is er geen enkele sigaren rokende advocaat die dat varkentje wil wassen? Ik denk dat alle sigarenrokers, producenten en handelaren graag hun steentje zullen bijdragen.

Kort en goed, het is overduidelijk dat men voor geen enkele nuance open staat. Het zijn net als bij zovele andere onderwerpen – Zwarte Piet – kleine groepjes drammers die hun wil aan het geheel willen opleggen. Kleine groepjes frustraten die de ander ieder genotsmiddel willen ontzeggen.

Gerard Hover