De RIVM en de NVWA hebben besloten uit een aantal commissies te stappen en direct aan de bel te trekken door de media te informeren over haar besluit.

Het gaat om werkgroepen die zich bezighouden met tabak en e-sigaretten. Naast het RIVM en NVWA zaten ook afgevaardigden van de tabaksindustrie in de werkgroepen. Volgens het RIVM was er sprake van een "scheve verhouding" die door de jaren heen "steeds meer ging knellen". Het RIVM wijst erop dat de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) heeft vastgesteld dat "de belangen van de tabaksindustrie niet verenigbaar zijn met die van de volksgezondheid". Ook is "voortschrijdend maatschappelijk inzicht" over de invloed van de industrie op het beleid voor het RIVM een reden om uit de commissies te stappen. Een andere reden om uit de commissies te stappen, is een nieuwe methode om de inhoud en emissies van sigaretten te onderzoeken. Deze methode is ontwikkeld door de WHO en levert bij sigarettentests veel hogere teer- en nicotinewaarden op. De methode is echter niet officieel in gebruik; daarvoor is een wetswijziging in Brussel nodig, maar gaan wij nu bij de WHO te biecht en laten wij ons beleid bepalen door deze organisatie? Het beleid van de WHO wordt vormgegeven door particuliere geldgevers (80%) en laat 1e klas vliegreizen prevaleren voor urgente kwesties in de wereld. In 2016 gaf de WHO 200 miljoen dollar uit aan reiskosten, terwijl ze maar 71 miljoen aan aidsbestrijding besteedde. De WHO wijst er op dat belangen met de tabaksindustrie niet verenigbaar zijn maar hebben de nieuwe meetmethode's voor sigaretten daar wat mee te maken? Verwijzen naar en belangen delen met de WHO lijken meer op een vooropgezet plan om nieuwe budgetten en meetmethode's veilig te stellen in Brussel. Lessen in nederigheid voor de WHO zijn actueel want veel fouten voor thema's en ziekten zijn schering en inslag bij deze voornamelijk particuliere instelling.