In de Telegraaf van hedenmorgen werd melding gemaakt over de opkomst van illegale sigaretten fabrieken in Nederland.

Specialisten worden overal vandaan getoverd en de illegale productie van ongeveer 100 miljoen sigaretten per jaar per illegale fabriek is een feit en rolt zo de Nederlandse markt in . Hoeveel dit extra kost voor de Overheid is (nog) niet bekend maar dat de er een potentiele afzetmarkt ontstaat in de lage landen is wel overduidelijk. Politie , opsporingsdiensten, de FIOD en de douane hebben het er razend druk mee om de zogenaamde zwarte tabak op te sporen en te vernietigen. Het is de keerzijde van de medaille , (te) hoge accijns op tabak heeft verschrikkelijke neveneffecten. Wij zijn te duur en roepen de illegaliteit van tabak over ons af. Het schrikeffect van een te hoge prijs is allang verloren gegaan en illegale fabrieken gniffelen bij zoveel geproduceerd onbenul van de overheid. Gevolg is dat de consument vaker struint op internet voor goedkopere tabak en de gevolgen voor zijn welzijn niet goed in kaart weet te brengen voor de langere termijn. Je weet namelijk niet wat je rookt en de crimineel zal zijn sigaret in ieder geval niet laten testen bij het TNO. In ieder geval is de winkelier niet gelukkig, de fabrikant is niet gelukkig , de consument is op termijn niet gelukkig alleen de anti’s kraaien victorie en zien niet in dat een te dure prijs hand in hand gaat met een toegenomen criminaliteit van het tabak in ons land.