Vanaf 25 mei 2018 is de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) van toepassing. Deze nieuwe privacywet, internationaal de General Data Protection Regulation (GDPR) genoemd, geldt in de hele Europese Unie .

De AVG zorgt onder meer voor:

Versterking en uitbreiding van privacyrechten en aanzienlijk verhoogde boetes: Bedrijven kunnen boetes worden opgelegd tot € 20 miljoen of 4% van de jaarlijkse wereldwijde omzet voor overtredingen van de wetgeving inzake gegevensbescherming.

Nu wordt de site van Tabaknee nog immer opgeleukt met foto’s van mensen die betrokken zijn of waren bij tabak en welke zonder toestemming van de betrokkene worden of werden gepubliceerd. De publicaties op de site zijn er op gericht om de Haagse tabakslobby te ontmaskeren en te informeren over de manier van opereren door betrokken. Nu is er al heel lang een bestaand recht op het gebied van privacy en dat is het portretrecht en men kan daar een beroep op doen als hij vindt dat zijn foto onrechtmatig wordt gebruikt.
Een website die een foto met daarop een herkenbaar persoon publiceert, kreeg tot nu toe te maken met het portretrecht. Als er geen sprake was van een uitzondering, moest de geportretteerde toestemming voor publicatie hebben gegeven. Was dat niet gebeurd, dan kon hij bezwaar maken tegen het gebruik van de foto op twee gronden, namelijk de privacy of zijn/haar bekendheid. Met de komst van de AVG wordt het hele privacy deel uit het portretrecht gelicht en overgeheveld naar de AVG. Een foto geldt namelijk als persoonsgegeven, en als deze gemaakt wordt om iemand te kunnen identificeren zelfs als bijzonder persoonsgegeven is dat niet toegestaan. Iemand die zijn foto verwijderd wil hebben uit privacy-overwegingen, moet dat dus voortaan een beroep doen op de AVG. Persoonsgegevens zijn alle gegevens aan de hand waarvan een persoon kan worden geïdentificeerd, zoals e-mailadressen, pasfoto's, vingerafdrukken en bijvoorbeeld IP-adressen. https://www.justitia.nl/privacy/