Wetgeving, en met name de Omgevingswet die per 2021 in werking treedt, biedt gemeenten hier juridische handvaten voor, zo blijkt uit een analyse van het advocatenkantoor Van Benthem & Keulen, te Utrecht en in opdracht van KWF.

https://www.binnenlandsbestuur.nl/rookvrije-gemeenten

Veel gemeenten zijn volop bezig met de nieuwe Omgevingswet. Deze wet biedt verschillende aanknopingspunten om gezondheidsdoelen in de gemeentelijke omgevingsvisie te regelen. In de wet staat dat de Omgevingswet als maatschappelijk doel heeft het ‘in stand houden van een veilige en gezonde fysieke leefomgeving’. Een rookverbod in de openbare ruimte draagt daaraan bij. Het maakt het makkelijker om regels op te stellen met het oog op de volksgezondheid.

Volgens mij is er is geen landelijke wet die roken op straat verbiedt en hebben gemeenten geen bevoegdheden om eenzijdig gezondheidsregels op te leggen in de openbare ruimte. Een lokaal rookverbod bijvoorbeeld is juridisch dan ook zeer problematisch. Zodra het gaat over de directe gezondheid van mensen zijn landelijke normen doorslaggevend,. ‘Wil je extra gezondheidsregels opleggen, dan moet je dus bij de wetgever zijn. Het zal zeker een bron voor conflicten zijn.

De Omgevingswet is in juli 2015 door de Tweede Kamer en in maart 2016 door de Eerste Kamer aangenomen. Met de Omgevingswet wordt het omgevingsrecht eenvoudiger en overzichtelijker omdat verschillende wetten en regelingen zijn samengevoegd.

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/stb-2016-156.html