Het WODC staat voor Wetenschappelijk Onderzoek en Documentatie Centrum en werkt in opdracht voor het Miniserie van Justitie en Veiligheid.

Het WODC is van groot belang voor onze politieke machthebbers en is mede ingesteld om vorm te geven aan de ambitie om ambitieus en innovatief te zijn, omdat onderzoek een steeds belangrijkere rol gaat spelen in onze samenleving. WODC heeft ook de reputatie van een uiterst onafhankelijk instituut en in de Tweede Kamer worden documenten als dé waarheid gezien. Directe bemoeienis van de minister of zijn beleidsmedewerkers is uit den boze, zo staat zelfs in het protocol.
Dienstenopdrachten aan het WODC om formuleringen, uitkomsten, onderzoeksmethoden of veronderstellingen aan te passen of anderszins te veranderen, zijn niet mogelijk.
Protocol WODC
Toch is er sprake van directe invloed van het Ministerie op onderzoeksrapporten en wel tot het woordelijk redigeren van uitkomsten en zelfs het achteraf herschrijven van conclusies. Bijvoorbeeld, het WODC concludeert in 2014 dat een overlastprobleem met coffeeshops dat het kabinet wil aanpakken, eigenlijk helemaal niet bestaat. Maar die conclusie ligt politiekerg gevoelig, want hij ondermijnt het bestaande drugsbeleid. De WODC-directeur zwicht voor de politieke druk en herschrijft de conclusie van het WODC-rapport, tegen de wil van de onderzoekers in. De minister is gered. In zijn brief aan de Tweede Kamer kan de minister dankzij de aanpassingen in de conclusie schrijven: "De uitkomsten ondersteunen de beleidswijziging. Dat staat in ieder geval haaks op de conclusie van het onderzoek.
Het WODC werd hiermede gedwongen om conclusies aan te passen en neemt een loopje met de wetenschappelijke onafhankelijkheid. KNMI, CBS, en RIVM zijn de bekendste onder de Rijkskennisinstituten van wetenschappelijke onderzoeken en conclusies. Deze kennisinstituten zijn opgezet om departementen snel van kennis te voorzien voor onze beleidsmakers.