Tegen elke onrechtvaardige behandeling protesteren, zoals het niet meer faciliteren van een rookruimte door sommige werkgevers, is vaak onbegonnen werk.

Veel bedrijven grossieren vaak in domme regels met als gevolg een depressie en het uiteindelijke verzuim van werknemers. Dit beleid lijkt veel op een contra productief beleid. We zien dat verbodsbepalingen al snel worden genegeerd en we weten allemaal dat onbelangrijke dingen dan belangrijk worden. Hoe meer wetten en regels, hoe minder werknemers het gesprek aangaan met de werkgever. Het blijft fascinerend om argumenten over onrecht en lifestyle te beargumenteren. Werkgevers die ziekteverzuim willen voorkomen of willen verminderen, zullen allereerst de specifieke oorzaak moeten achterhalen waarom dit in hun onderneming zo veel voorkomt ,omdat ook iedere werknemer het niveau van werkdruk anders ervaart. Werknemers kunnen letterlijk ziek worden van niet-medische problemen, zoals relatieproblemen, schulden en moeilijkheden op het werk. Als werkgever moet je zien te voorkomen dat een werknemer wekenlang thuis gaat zitten ,ook al heeft de werkgever de restrictie dat je je niet zomaar mag bemoeien met het privéleven van je werknemer. Voor zieke werknemers betekent het vaak dat het bedrijfsresultaat de verkeerde kant op gaat, met als gevolg een lagere productiviteit. Voor de werkgever is het een beproefde werkwijze , namelijk een werknemer die slimmer gaat werken doet dus meer in dezelfde tijd.