We leven in een land van verschillende werelden en het zal wel nooit 1 wereld worden ,maar we kunnen wel proberen raakvlakken te vinden voor een zekere samenhang in onze samenleving.

Nu zien wij een splijtzwam van verboden in onze samenleving opdoemen. Veel wetenschappers in het land die hebben opgemerkt dat maatregelen, zoals afschuwelijke foto’s op pakjes sigaretten niet erg handig zouden zijn, gebeuren toch. Het wordt door de gebruiker niet meer gezien, aldus hoogleraar Carel Jansen, maar ondanks zijn pleidooi volgen maatregelen elkaar toch op. Ook voor staatssecretaris Blokhuis zijn foto’s op pakjes sigaretten waarschijnlijk niet voldoende en heeft hij al moeizaam de weg van cassatie afgelegd voor het verbod van rookruimten in de Horeca waarbij al werd opgemerkt dat een verbod van roken op het terras snel zal volgen. Met rookvrije initiatieven, aldus Susanne Tauber, sociaal psycholoog van de RUG zou er tweedracht in de samenleving ontstaan. De SRB onderschrijft haar standpunt en vindt ook dat er geen recht wordt gedaan aan ons participatie begrip nu er spanningen in de samenleving gaan ontstaan.
Citaat : Carel Jansen, hoogleraar communicatie- en informatiewetenschappen aan de Rijksuniversiteit in Groningen, worden er inderdaad wel eens grapjes gemaakt over de afbeeldingen op de pakjes. ,,Er zijn zelfs mensen die ze sparen.” Carel Jansen, hoogleraar gespecialiseerd in gezondheids- en angstcommunicatie.
Citaat :Professor Gerjo Kok (verbonden aan de Universiteit Maastricht) en vier van zijn collega’s zeggen dat angstgerichte voorlichting – waar de enge plaatjes op tabaksverpakkingen een voorbeeld van zijn – zijn überhaupt niet effectief.
De Nederlandse samenleving zou verruwen, de solidariteit zou afnemen en steeds meer mensen zouden aan de zijkant van de samenleving komen te staan. Het zou slecht gesteld zijn met de binding in de samenleving. Passie, betrokkenheid en loyaliteit zijn ver te zoeken en dit geeft het RUG onderzoek aan. RUG-onderzoek: 'Goedbedoelde campagnes splijten de samenleving' Goedbedoelde overheidscampagnes om mensen over te halen gezond te leven, splijten de samenleving in winnaars die het 'goed' doen en verliezers die niet aan de norm voldoen. Dat concludeert Susanne Täuber, sociaal psycholoog en hoofddocent aan de Universiteit Groningen, op basis van onderzoek.