Al in de vijfde eeuw voor Christus ontwikkelde Confucius een visie op leiderschap die ook vandaag nog actueel is.

Confucius stelde dat een leider alleen iets bereikt wanneer hij zijn rol met overtuiging speelt. Maar wat de overtuiging is van onze leider wordt niet erg duidelijk, maar dat wij gerede twijfel mogen hebben of onze tradities door onze “charismatische” leider in stand worden gehouden is helder. Nu realiseer ik mij ook dat de wereld aan het veranderen is en dat gevestigde tradities zoals o.a. tabak de grenzen ( inmiddels ) van het toelaatbare in onze samenleving hebben bereikt. Tabak is een van onze oude tradities en je realiseert dat er tijden waren van een normaal gebruik zonder dat mensen elkaar naar het leven stonden als ze erop werden aangesproken. Er was een harmonieus samenzijn en het gebruik van tabak was zeker geen taboe. Het imago van roken is inmiddels in vele landen veranderd, van een geneesmiddel naar een schadelijk genotsmiddel. Rokers in IJsland mogen op den duur waarschijnlijk alleen nog sigaretten kopen als een arts hen dat voorschrijft. In China is het heel anders ,daar gaan kinderen op schoolreisje naar het tabaksmuseum en in Nederland is een rookhok buiten het restaurant vaak de gezelligste plek van het etablissement. Er is zelfs een oude gezegde; een Hollander zou zonder zijn pijp en tabak in de hemel niet zalig kunnen zijn. Het is als een stad zonder huis en een lente zonder bloemen. Je ziet gelukkig , dat van oost naar west er verschillend over een gevestigde traditie en het consumeren tabak anders wordt nagedacht.