De kardinalen trekken zich terug in de Sixtijnse Kapel en maximaal 120 kardinalen stemmen dan op de kandidaat van hun keuze.

Tot de nieuwe paus is gekozen, horen we niets meer van hen maar als er witte rook uit de schoorsteen komt dan is er een overeenstemming en een keuze voor de nieuwe Paus. Cum clave, dat wil zeggen achter gesloten deuren of achter slot en grendel in Sixtijnse Kapel. Nu zitten steden vaak vol met Sixtijnse Kapelletjes en daarbij staat Amstelveen genoteerd als uitzondering ,die heeft namelijk geen kapel en moeten zich tevreden stellen met een achterkamertje. Het zijn veelal machthebbers, wel of niet gehuld in ondoordringbare wolken sigarenrook, die het lot van het de stad bepalen. Nu is dat niet het voorbeeld dat gevolgd zou moeten worden maar Witte Rook kan een voorbode zijn voor een oplossing. De oplossing/verlossing voor ons allemaal zou kunnen betekenen dat wij een kardinale bijdrage leveren aan het stadsbestuur zoals bijvoorbeeld : een politieke verklaring over de toekomst van ons allen waarin samenhorigheid en acceptatie van de inwoner een prominente rol gaat spelen in belangrijk te nemen besluiten. Nu worden regels , zonder enige vorm van flexibiliteit vaak opgelegd aan de inwoner. Spitsvondig en met humor moet de inwoner de nieuwe politieke verklaring van de gemeente willen doorstaan en ondertekenen om uit de moeilijke en dwangmatige impasse te willen komen. Voordat wij Witte Rook zien komen moet iedereen stemmen in zijn of haar gemeente, want een democratische keuze voor witte rook zou een mooi alternatief zijn , of laten wij de boel de boel en opteren wij voor een chaos?