We worden overstelpt met berichten over tabak, de staatssecretaris doet zijn best, gemeenten zijn op weg, sportvelden buigen zich over rokers, zwembaden en ziekenhuizen verbannen rokers, een strafrechtelijke aangifte is gedaan, het demoniseren lijkt zijn weg te hebben gevonden.

Berichtgeving en onderzoeken zijn al heel lang bezig om bevolkingsgroepen tegen elkaar uit te spelen, want hinder en overlast van rook is een issue geworden, gastvrijheid voor de horeca wordt moeilijker en het eind is nog niet in zicht. Wat vergeten wordt is dat tabaksgebruikers zich de wet niet laten voorschrijven en bovendien steeds minder zin hebben om de gehanteerde verkoopprijzen van tabak te willen betalen. Veel gebruikers zoeken alternatieven op internet , of laten zich in met de illegale handel of zijn zelf aan het kweken van tabak begonnen. De overheid verdient niks aan deze activiteiten en onze schatkist opbrengsten ofwel de accijnzen worden steeds minder. Er wordt niet gecontroleerd want illegale sigaretten hebben geen verkoopbeperkingen en de jeugd ondervindt ook geen belemmeringen bij aankoop. Bij het invoeren van deze maatregelen zijn de ongewenste neveneffecten zoals illegaliteit onderbelicht gelaten en is het ingezette beleid erg selectief. Het succes van de preventieakkoorden verwijzen wij naar het rijk der fabelen.