De kiezer in zijn algemeenheid is erg machtig en heeft vergaande invloeden op ons staatsbestel. Samen sterk is het gezegde maar de kiezer bepaalt o.a. de marktwaarde, voorwaarden, samenhang, communicatie en uiteindelijk ook onze verkiezingsuitslag. Het belang van de kiezer is o.a. samen naar oplossingen en antwoorden te kijken , maar zeker is alleen bedenken en forceren niet handig en vaak loopt dat niet goed af. We komen ze allemaal weleens tegen, genieters/gebruikers die twijfelen of ze de goede kant uit zijn gegaan, of een discussie hebben over het roken op een terras, waarbij het de roker absoluut geen moeite kost om het gesprek een goede richting uit te laten gaan. We tackelen hier direct het eenzijdige beeld dat vaak wordt geschetst ,het niet goed kunnen communiceren met anderen en niet-rokers die gedwee de roker(s) naar de rookruimte volgen, dat wordt ons vaak voor de voeten geworpen en deze gedachte moet maar eens worden losgelaten. Dat de genieter/gebruiker iedere dag toch een stukje sterker wordt, ondanks de gesloten preventieakkoorden , mag bekend zijn. Genieten hoort bij het leven en opgelegde verboden door de rechter , zijn zeker niet doeltreffend en horen niet thuis in onze tolerante maatschappij. Eerlijkheid, kennis en onderling contact van onze samenleving hoort bij ons allemaal. De afstand tussen kiezer, politiek en de rechterlijke macht wordt er met al deze bureaucratische regeltjes zeker niet minder.