De Groene Amsterdammer schreef over de Chileen Hernán Santa Cruz, een van de opstellers van de Verklaring voor de Mensenrechten en introduceerde deze bij de VN.

Naast de bijbel is de Universele Verklaring het meest vertaalde document ter wereld. De Universele Verklaring was het begin van de mensenrechtenbeweging. Lange tijd zijn mensenrechten een Nederlands exportproduct geweest en ging het nooit over onszelf, want wij hadden het op alle terreinen best goed voor elkaar, althans dat was de gedachte.. Na echter mijn beklag te hebben gedaan over het niet aannemen van rokers bij een mensenrechten organisatie in Nederland, werd op vriendelijke toon gezegd dat ik de enige was met deze klacht en dat de mensenrechten organisatie de klacht niet in behandeling wilde nemen. De discussie was beëindigd , mijn zaak was gesloten en dat was natuurlijk jammer, want mijn rechten waren niet overeind gebleven. https://www.mensenrechten.nl/nl/mensenrechten Nu lijkt de waardigheid van zo´n organisatie mee te dansen op de anti-rookhype die er heerst en alleen te willen scoren op redelijk makkelijke maatschappelijke issues. Wat mij betreft rookt de mensenrechten organisatie in ieder geval een zware pijp.