Glimlachen en vooral blijven volgen en vooral niet kiezen wat er moet gebeuren, is ons credo.

Onze ervaringen zijn gelukkig anders, bij de geboorte van ons leven beginnen we al met het maken van keuzes en daar verandert verder niet veel aan. Kiezen is belangrijk en het zijn van die momenten die straks bij verkiezingen van de provinciale staten in maart 2019 een rol gaan spelen. Van belang is of de zittende macht beslissingen kan nemen zonder al te veel bezwaren of uw instemming. Vroeg of laat komt het toch aan op het maken van keuzes. Het zijn serieuze keuzes en ook ik realiseer me dat ook niet kiezen een (negatieve) keuze is. Wie niet kan kiezen, wordt later vaak geconfronteerd met een onbegrepen gevoel over het niet-stemmen. Bij het afschaffen van het stemrecht jarengeleden , was o.a. de motivatie dat wij over voldoende volwassenheid beschikken en dat de noodzaak om te stemmen voor ons van betekenis zou zijn. De verwachting bij de aankomende stemming in maart , is dat een kleine meerderheid van de coalitie verloren zal gaan, omdat vrijwel alle regeringspartijen op verlies staan in de peilingen. Uiteraard wordt het een spannende verkiezing en er is veel te winnen bij een juiste keus. In Nederland berust de leiding gelukkig niet bij 1 persoon en is de bv Nederland als metafoor ook volledig misplaatst. De Rotterdamse hoogleraar bestuurskunde (Erasmus Universiteit) Mark van Twist zei ooit, een metafoor neemt je eerst bij de hand en daarna bij de neus. De metafoor is de meest voorkomende vorm van beeldspraak in onze taal. De aankomende leden van de Provinciale Staten kiezen de 75 1e Kamerleden. De 1e Kamer is deel van de volksvertegenwoordiging en heeft met name een rol op wetgevend gebied. Over een wetsvoorstel moet, nadat de 2e Kamer deze heeft aangenomen, ook door de 1e Kamer voor akkoord worden besloten . De 1e Kamer kan een wetsvoorstel nog tegenhouden.