M [+]31 6 5359 4863

Email: info@rokersbelangen.nl 

rokersbelangen-08.jpg

De uitspraak van het Hof is een nieuwe betreurenswaardige mijlpaal voor een verdere inperking van de individuele vrijheid van de roker .

KHN blij met besluit staatssecretaris VWS om in cassatie te gaan tegen uitspraak Hof om rookruimten in de horeca te verbieden…

Het politieke leven laat rook-steken vallen, maatschappelijk belangen en morele waarden spelen bij zo’n besluit een ondergeschikte rol en de discrepantie tussen de overheid en Horeca wordt groter.…

De Brandweeracademie van het Instituut Fysieke Veiligheid (IFV) verzamelt structureel data over fatale woningbranden en de opdrachtgever is of was het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties & Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieu.…

Sinds fijnstof ons leven werd ingeblazen en wij onderzoeken zien die de media bespelen, hebben langer leven en gezondheid een belangrijke plaats ingenomen in ons dagelijks bestaan.…

01.04.18

Nach Abschaffung des Rauchverbots folgt nun die nächste Regierungsmaßnahme: Airlines müssen beim Flugverkehr im österreichischen Inland nun auch extra Raucherflüge anbieten.…

In Antwerpen en omstreken is slechte lucht te vergelijken met 10 sigaretten aldus de Milieu-epidemioloog Tim Nawrot over de staat van de ingeademde lucht…

Ze noemen het “het nieuwe roken “ en de vergelijking met sigaretten wordt al snel gemaakt.…

RSS