M [+]31 6 5359 4863

Email: info@rokersbelangen.nl 

rokersbelangen-07.jpg

We worden overstelpt met berichten over tabak, de staatssecretaris doet zijn best, gemeenten zijn op weg, sportvelden buigen zich over rokers, zwembaden en ziekenhuizen verbannen rokers, een strafrechtelijke aangifte is gedaan, het demoniseren lijkt zijn weg te hebben gevonden.

We worden overstelpt met berichten over tabak, de staatssecretaris doet zijn best, gemeenten zijn op weg, sportvelden buigen zich over rokers, zwembaden en ziekenhuizen verbannen rokers, een strafrechtelijke aangifte is gedaan, het demoniseren lijkt zijn weg te hebben gevonden.…

In vele dagbladen staan de preventieakkoorden van Blokhuis omschreven als te vrijblijvend.…

We schikken en plooien de preventieakkoorden en tegelijkertijd wordt er een minderheid van de inwoners aan de kant gezet.…

Minder roken, drinken en gezonder eten is de boodschap van onze staatssecretaris en de uitgangspunten zijn al gelardeerd met kritiek van het RIVM.…

In het nationaal preventie akkoord van de staatssecretaris zijn veel optimistische plannen in zijn akkoorden aanwezig en veel is al bekritiseerd door het RIVM.…

Duurzaam is een breed begrip maar onze missie is ervoor zorg te dragen dat wij de aarde zo optimaal mogelijk nalaten voor onze toekomstige generatie.…

De onderste steen boven, daar begon het mee , graven is de oplossing en los zand werd er gevonden.…

Enige tijd geleden heeft een van mijn sympathisanten een brief geschreven naar de 2e Kamerleden over het onderzoek van het Trimbos-Instituut waarin de al dan niet bestaande causaliteit tussen roken en sterfte werd onderzocht, en daarnaast ook nog over het overheidsbeleid gaat waardoor rokers worden gediscrimineerd.…

RSS